cytaty pachniak budacz 01 07 2013

db schenker logistics na podium rankingu ODPOWIEDZIALNYCH FIRM

Jesteśmy szczególnie dumni, iż w latach 2011 i 2012 zostaliśmy najbardziej odpowiedzialną firmą w kategorii „Transport, usługi, handel” oraz zajmowaliśmy drugą pozycję w zestawieniu generalnym Rankingu Odpowiedzialnych Firm Dziennika Gazety Prawnej.

Patronem Rankingu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, natomiast za proces weryfikacji oraz ustalania wyników zestawienia odpowiada firma doradcza PwC.

Zestawienie zostało przygotowywane w oparciu o specjalną ankietę badawczą, która składała się z 60 pytań. Odpowiedzi oceniano według pięciu kryteriów: odpowiedzialne przywództwo, komunikacja z interesariuszami, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialne zarządzanie oraz innowacyjność społeczna.

EFQM - 5 GWIAZDEK DLA DB SCHENKER LOGISTICS

Pod koniec roku 2011 otrzymaliśmy kolejne już w naszej historii wyróżnienie EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością), tym razem na poziomie 5 gwiazdek.

Nagroda ta jest dowodem na to, że w DB Schenker Logistics wykorzystujemy sprawdzone na świecie praktyki, jeśli chodzi o budowanie strategii i polityki firmy oraz odnosimy sukcesy w budowaniu pozytywnych relacji z interesariuszami, w tym z klientami, kontrahentami i społeczeństwem.

DB Schenker Logistics jest sprawną organizacją biznesową, która rozwija się w zrównoważony sposób. Rokrocznie zajmuje pozycję jednego z liderów branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka).

 

wyniki biznesowe gorski

NASZA FIRMA W LICZBACH

DB Schenker Logistics jest sprawną organizacją biznesową, która rozwija się w zrównoważony sposób. Rokrocznie zajmuje pozycję jednego z liderów branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka).

Wyniki biznesowe, które prezentujemy poniżej są dowodem na to, że przyjęte założenia odnośnie prowadzonej działalności oraz model doskonałości i odpowiedzialności, zapewniają nam oraz naszym interesariuszom wymierny sukces ekonomiczny, ale również ogromną satysfakcję.
Wyniki-biznesowe

NASZE OSIĄGNIĘCIA

nasze osiągnięcia