WOLONTARIAT PRACOWNICZY - Społeczeństwo

wolontariat.png

W DB Schenker Logistics prowadzimy działania z zakresu wolontariatu pracowniczego pod wspólną nazwą Czas Pomagania. Pracownicy, mieszkający w pobliżu miejsca pracy, są członkami lokalnych społeczności, wiedzą co i komu jest najbardziej potrzebne. Swoje działania realizują w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi typu szkoły, domy kultury, hospicja. Wspólnie definiują cele i działania w ramach projektów. Realizowane akcje wzmacniają lokalne społeczności i poprawiają funkcjonowanie różnych placówek i jakość świadczonych przez nie usług. Wspólnie edukujemy dzieci i młodzież, remontujemy budynki i place zabaw, czy też porządkujemy tereny zielone.

Zaangażowanie pracowników w dobrowolną, bezpłatną pracę pozwala wyłonić liderów oraz wpływa na wzrost motywacji, integrację oraz uczy skuteczności w zdobywaniu celów. Sposób w jaki realizujemy wolontariat – na zasadzie wprowadzenia w życie oddolnych inicjatyw naszych pracowników – sprzyja decentralizacji działań, rozwija wrażliwość wszystkich na problemy społeczności lokalnych. Służy też rozpropagowaniu wśród wszystkich członków organizacji idei społecznych i ochrony środowiska.

Dwa razy do roku zespół kluczowych menedżerów wybiera projekty przeznaczone do realizacji spośród pomysłów zgłoszonych przez pracowników. Warunkami niezbędnymi do przyznania grantu finansowego DB Schenker Logistics na realizacje projektu są: ciekawy pomysł, nakierowanie działań na społeczność lokalną i ich realizacja we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej oraz konieczność wykonania projektu w oparciu o pracę zespołową.

W ramach wolontariatu pracowniczego w DB Schenker Logistics realizowane są dwa cykle: Świąteczny Czas Pomagania oraz Zielony Czas Pomagania. Pierwszy z nich odbywa się w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie i wiąże się z organizacją świątecznych spotkań w domach dziecka, szpitalach, szkołach, świetlicach środowiskowych lub pomoc zwierzętom w schroniskach. Drugi cykl działań wolontariackich realizujemy w okresie wiosenno-letnim, kiedy to pracownicy angażują się na rzecz działań ekologicznych. Łącznie w latach 2008–2012 nasi pracownicy, przy wsparciu finansowym DB Schenker, zrealizowali 169 projektów.

Do naszych działań wolontariackich zapraszamy partnerów biznesowych – klientów, dostawców – firmy przewozowe i ich kurierów.

 

wolontariat kachlicka

 

 

 

zangazowanie-pracownikow 2013 06 18


zangazowanie-klientow 2013 06 18