zielonalogistyka gorskiZIELONA LOGISTYKA CZYLI NASZ ECO2 PHANT

Pomagamy naszym klientom osiągać cele biznesowe, społeczne i ekologiczne.

Firmy społecznie odpowiedzialne postrzegają nas jako istotny element swojego łańcucha dostaw, ceniąc szczególnie nasze zaangażowanie w kwestie ekologiczne.

Celem działań w zakresie ekologii jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) i poziomu hałasu, dlatego rozwijamy program ECO2 PHANT.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTY ECO2 PHANT – OFERTA GLOBALNA

zielona-logistyka-leszczynski

DB Optimizer – daje możliwość analizowania potrzeb najlepszych rozwiązań logistycznych oraz optymalne dostosowanie łańcucha dostaw do oczekiwań klientów przy jednoczesnej redukcji emisji CO2.

Eko-kalkulator – pozwala precyzyjnie wyliczyć (po uwzględnieniu trasy, rodzaju transportu i wagi przesyłki) ilość wytworzonej energii oraz emisję dwutlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów, dwutlenku siarki i pyłów, również przy korzystaniu z kilku rodzajów transportu dla jednej przesyłki.
Narzędzie to dostarcza wiele istotnych informacji dla naszych klientów, dzięki czemu zyskują oni wiedzę w zakresie:

  • szacowanego wpływu na środowisko, począwszy od pojedynczej przesyłki, kończąc na całym łańcuchu dostaw; 
  • porównania wpływu różnych gałęzi transportu na środowisko naturalne; kalkulator uwzględnia dokładną trasę, rodzaj transportu, masę przesyłki, wylicza wielkość emisji na podstawie podanych kodów adresowych, nazw miejscowości lub nazw punktów przeładunkowych (portów, stacji, lotnisk);
  • konsumpcji energii pierwotnej, emisji CO2, tlenku azotu, zanieczyszczeń pyłowych, węglowodorów, cząstek stałych i dwutlenku siarki;
  • danych dotyczących monitorowania emisji koniecznych do spełnienia wymogów EMA, ISO 14001.

Eko-kalkulator umożliwia przedstawienie danych w formie tabel i wykresów oraz wydruk raportów i ich eksport do Excela.

Raport emisji – aplikacja, która generuje dane dla klienta nt. podstawowych zanieczyszczeń środowiska wyemitowanych w trakcie przewozu jego wszystkich przesyłek w określonym czasie we wszystkich rodzajach transportu i we wszystkich kierunkach. Podaje również zużycie energii w kWh i zużycie paliwa w litrach. Raport można generować dla różnych zakresów czasowych. Program dotyczy wszystkich operacji transportowych realizowanych we wszystkich europejskich krajach Grupy DB Schenker. Również ten program umożliwia przedstawienie danych w formie tabel i wykresów oraz wydruk raportów i ich eksport do Excela.

Eco Plus – transport kolejowy DB z wykorzystaniem energii wytwarzanej tylko z odnawialnych źródeł (100% redukcja emisji CO2). Na życzenie klienta do sieci trakcyjnej niemieckiej kolei wprowadzana jest energia z odnawialnych źródeł, w ilości jaka jest potrzebna do transportu danego towaru tego klienta. W 2012 roku nastąpił wzrost sprzedaży Biznesu Kolejowego o 35% w porównaniu do roku 2011.

Eco Warehouse – magazynowanie towarów w nowoczesnych obiektach wyposażonych w infrastrukturę przyjazną środowisku (możliwa redukcja 125 t CO2 przy rocznym składowaniu na powierzchni 10 000 m²).

DB SCHENKERrailog oraz DB SCHENKERhangartner – transport kolejowy i multimodalny (redukcja 50 t CO2 na 1 mln tonokilometrów). Oferujemy rozwiązania logistyczne z wykorzystaniem ekologicznego środka transportu, jakim jest kolej. W porównaniu do transportu samochodowego, który wytwarza 89 g/tkm CO2, przewozy kolejowe generują emisję CO2 na poziomie 24 g/tkm. Korzystne jest zatem łączenie transportu samochodowego z kolejowym i takie rozwiązanie oferujemy klientom. To kompleksowe zarządzanie towarem, począwszy od organizacji transportu drogowego do najbliższej bocznicy kolejowej, gdzie odbywa się przeładunek z samochodu na wagon. Następnie główny odcinek drogi towar pokonuje pociągiem, po czym samochodami dostarczany jest pod wskazany adres odbiorcy.

Eco Charter – transport lotniczy oparty na charterze samolotów ekonomicznych, jak Boeing 777 lub Boeing 747-8F (redukcja 100 t CO2 na 1 mln tonokilometrów).

Eco SCHENKERskybridge – połączenie transportu lotniczego i oceanicznego gwarantuje szybkość i wydajność realizowanych usług, co w rezultacie wpływa również na poprawę jakości środowiska.

Eco OceanLine – transport oceaniczny z użyciem „zielonej floty” poruszającej się z ekonomiczną prędkością (redukcja 10 t CO2 na 1 mln tonokilometrów).

Eco Neutral– dotyczy wszystkich rodzajów transportu, gdzie podejmowane są działania mające na celu skompensowanie emisji CO2 wytworzonej podczas transportu.

INNE DZIAŁANIA DB SCHENKER LOGISTICS W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

schenker cytaty 2013 06 27 Magdalena-Przepiórkowska

E-FAKTURA

Rozwiązanie, które stworzyliśmy, aby uprościć procesy u klienta, usprawnić współpracę klientów z operatorem logistycznym oraz wspólnie troszczyć się o środowisko naturalne. Dla wdrożonych w e-fakturę klientów wystawiamy rocznie kilkanaście tysięcy faktur w postaci elektronicznej.

REDUKCJA EMISJI CO2

W ramach redukcji emisji CO2 przede wszystkim stawiamy na oszczędność energii m.in. poprzez optymalizację wypełnienia samochodów ciężarowych i ograniczenie tzw. „pustych przebiegów”, stopniową modernizację floty pojazdów, użycie ulepszonych paliw, zwiększenie stopnia wykorzystania przewozów kolejowych, szkolenia z eko-jazdy (eco-driving).
Analiza i raportowanie dot. zmniejszania emisji CO2 wymaga wielu pomiarów m.in. spalanego paliwa.
W latach 2011 i 2012 średni poziom spalanego paliwa (litry / 100 km) w polskiej sieci DB Schenker Logistics, w podziale na typy pojazdów, wynosił:

 

 

zielona-logistyka  sredni-poziom 2013 05 28

Ekologia jest istotnym aspektem naszej współpracy z przewoźnikami:

  • dokonujemy regularnej oceny podwykonawców w zakresie ochrony środowiska;
  • współpracujemy z preferowanymi przewoźnikami w zakresie ekologii (badania oraz realizacja działań redukujących emisję CO2).

W naszych oddziałach w Polsce oszczędzamy folię, papier, prąd, wodę, segregujemy odpady. Nieustannie prowadzimy edukację ekologiczną wśród pracowników, wiemy, że dużo zależy od postaw ludzi. Na łamach gazety firmowej systematycznie publikowane są porady dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Utworzone zostały tzw. Stacje Ekologiczne, do których trafiają odpady podlegające recyclingowi lub utylizacji takie jak: zużyte cartridge z drukarek, tonery czy płyty CD. Prowadzimy cykliczny monitoring zużycia mediów.
Nasze działania związane ze zrównoważonym rozwojem pozwoliły nam w latach 2011 i 2012 całkowicie uniknąć kar pieniężnych i sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.