WYPOWIEDŹ PREZESA FIRMY

wypowiedz prezesaDB Schenker Logistics działa na rynku usług logistycznych w Polsce już od ponad 20 lat. W tym czasie sytuacja gospodarcza Polski uległa znaczącym zmianom. Przede wszystkim staliśmy się członkiem Unii Europejskiej, w której duże znaczenie przewiązuje się do dialogu społecznego, do zrównoważonego rozwoju. W naszej firmie te koncepcje zaczęliśmy wdrażać już od 2000 roku, uznając, że do sprawnego zarządzania konieczne jest szersze uwzględnienie potrzeb zarówno pracowników, jak też innych społeczności, z którymi mamy kontakt – w biznesie i poza nim. Są to m. in: uczelnie, media, administracja państwowa, społeczności lokalne, na terenach których znajdują się nasze terminale. Zmiany, które dokonujemy w naszym biznesie są jednak w największym stopniu determinowane przez potrzeby klientów i dynamicznie ewoluujące otoczenie rynkowe. Europa 2012 - 2013 przeżywa okres poszukiwania nowej drogi rozwoju gospodarczego. Wiele krajów odnotowuje bardzo niskie tempo wzrostu gospodarczego, wzrasta stopa bezrobocia. W DB Schenker obserwujemy te zmiany, ale również mierzymy się z nimi. Uważamy, że nasza wizja „dostarczamy przyszłość” zobowiązuje nas do działań właśnie odpowiedzialnych w kontekście tych negatywnych trendów. Dlatego też strategia zrównoważonego rozwoju stała się częścią naszej strategii firmy.

W ciągu najbliższych dwóch lat planujemy dalszy rentowny wzrost przy utrzymaniu wysokich parametrów jakościowych, tak aby klienci mieli poczucie, że współpraca z naszą firmą stanowi ważny element budowania ich pozycji konkurencyjnej. Chcemy również stać się chętnie wybieranym przez młodzież pracodawcą, dbając jednocześnie o zapewnienie dobrych warunków pracy i możliwości rozwoju naszym pracownikom. Dbałość o środowisko stanowi kolejny element naszej strategii. Stawiamy sobie cel, aby zostać ekopionierem w branży logistycznej. Jest to o tyle trudne zadanie, że nasza działalność w dużej mierze opiera się na środkach transportu, które z natury emitują znaczne ilości dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów. Jednak dzięki konsolidacji milionów przesyłek naszych klientów zmniejszamy znacząco liczbę samochodów ciężarowych, poruszających się po naszych drogach. Jednocześnie, w tym przypadku postawiliśmy sobie cel, zgodny z celem Unii Europejskiej – ograniczenie emisji o 20 proc. do 2020 r., która jest zgodna ze strategia całej grupy DB. W realizacji tak postawionej strategii pomaga nam model EFQM, w którym wszystkie te czynniki są uwzględnione. Do oceny na ile udaje nam się to osiągnąć, służy zrównoważona karta wyników.

Mamy świadomość, że zrównoważony rozwój oznacza konieczność włączania szerszych grup naszych interesariuszy do naszych projektów, ale również sami włączamy się w projekty partnerów. W działaniach wolantariackich, które prowadzimy już od kilku lat uczestniczą nasi pracownicy, klienci i przewoźnicy. Z kolei my jesteśmy członkiem stowarzyszenia przedsiębiorców „Lewiatan”, mając możliwość uczestniczenia i doradzania w przypadku ważnych zmian legislacyjnych. Wspólnie z uczelniami tworzymy programy stażowe dla studentów i prowadzimy projekty oraz zajęcia. Razem z PwC przeprowadziliśmy pionierski projekt „DB Schenker jako preferowany sąsiad”, badając jak jesteśmy postrzegani przez społeczności lokalne. Wnioski posłużyły nam do włączenia się w większym stopniu w działalność gmin, na terenie których znajdują się nasze terminale. Nasze zaangażowanie zostało docenione w rankingu firm odpowiedzialnych społecznie, publikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Zajęliśmy 1 miejsce w kategorii „transport, handel i usługi”.

Uważamy, że nasze działania mają znaczący wpływ na otoczenie, w którym żyjemy i prowadzimy biznes. Jako firma logistyczna mamy szczególne zobowiązanie wobec społeczeństwa, aby wszystkie towary zostały dostarczone w odpowiednim czasie do właściwych miejsc, przy minimalnej ingerencji w naturalne środowisko. Dlatego też wdrażamy kulturę Lean. Nie byłoby to możliwe bez wcześniejszego wbudowania postaw odpowiedzialności społecznej wśród naszych pracowników.

Janusz Górski
Prezes Schenker Sp. z o.o.

schenker strategiczne-kierunki 2013 06 27