prezeswypowiedź prezesa firmy

Wiemy, że działania DB Schenker Logistics mają znaczący wpływ na otoczenie, w którym żyjemy i prowadzimy biznes. Jako operator logistyczny mamy szczególne zobowiązanie wobec społeczeństwa. Towary naszych klientów dostarczamy w odpowiednim czasie do właściwych miejsc. Staramy się przy tym minimalizować ingerencję w naturalne środowisko oraz uciążliwości dla społeczności lokalnych  w pobliżu naszych terminali i magazynów. Strategia zrównoważonego rozwoju jest częścią strategii firmy.

Czytaj więcej...

csr: podstawa modelu biznesowego

O definicji i wyzwaniach odpowiedzialnego biznesu pisze ekspert branży logistycznej – prof. ndzw. dr hab. Halina Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Czytaj więcej...

zielona-logistykazielona logistyka

Pomagamy naszym klientom osiągać cele biznesowe, społeczne i ekologiczne. Firmy społecznie odpowiedzialne postrzegają nas jako istotny element swojego łańcucha dostaw.

Czytaj więcej...