strategiacsr gorskizarządzanie csr zgodne z modelem doskonałości efqm

Biznes odpowiedzialny społecznie w DB Schenker Logistics to równowaga pomiędzy efektywnością ekonomiczną, społeczną i ekologią. Skupiamy się na strategicznych obszarach CSR, które dotyczą specyfiki naszej działalności, naszego łańcucha dostaw i wartości. 

Dialog ze społecznościami lokalnymi, współpraca z ośrodkami akademickimi, stawianie na rozwój i proaktywność pracowników, program wolontariatu pracowniczego – to tylko przykłady różnorodnej działalności CSR w DB Schenker Logistics.

Jako operator logistyczny, staramy się minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne, m.in. poprzez promowanie rozwiązań kolejowych. Niezwykle ważne jest także budowanie kultury LEAN, w której kładzie się nacisk na szczupłe procesy i eliminację marnotrawstwa.
Realizując odpowiedzialne łańcuchy dostaw kładziemy nacisk na partnerskie relacje z najważniejszą dla nas grupą dostawców – firmami transportowymi i zatrudnionymi przez nich kurierami. Zależy nam, aby nasze cele realizować według najwyższych standardów, zasad i wartości.
Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie społecznej odpowiedzialności. Podejmujemy dialog, chcąc pozyskać wskazówki do doskonalenia naszych działań.

strategiacsr pachniakPrezentujemy podejście do odpowiedzialnego biznesu i wyniki w formie raportu społecznego, weryfikowanego zewnętrznie przez firmę audytorską PwC.

Od 2008 r. w podejściu do zarządzania stosujemy Model Doskonałości EFQM, dzięki czemu w kulturę organizacyjną zostało wpisane ciągłe doskonalenie. Model ten jest przewodnikiem dla organizacji europejskich i pozaeuropejskich w zakresie rozwijania kultury doskonałości, dostępu do dobrych praktyk, stymulowania innowacyjności i ostatecznie – poprawy wyników. Model EFQM okazał się również dobrym narzędziem do zarządzania CSR oraz do raportowania społecznego.

Jako pierwsza firma w branży TSL w Polsce, otrzymaliśmy w 2011 roku wyróżnienie EFQM – Uznanie za doskonalenie na poziomie 5 gwiazdek.

 

 


 

 

 

schenker strategiczne-kierunki 2013 06 27

 

 

interesariuszeinteresariusze

Prowadzimy partnerski dialog z naszymi Interesariuszami.

 

Czytaj więcej...

2010-dbschenker-csr-plraport społeczny 2010

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poprzednim Raportem Społecznym za 2010 rok.