preferowanysasiad gorskiDB SCHENKER JAKO PREFEROWANY SĄSIAD

W DB Schenker Logistics kładziemy szczególny nacisk na dobre kontakty i współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnych w pobliżu naszych terminali i magazynów. Chcąc lepiej poznać swoich sąsiadów i ich oczekiwania od roku 2010 r. prowadzimy cykliczne badania opinii mieszkańców okolic naszych oddziałów. Projekt badawczy „DB Schenker jako preferowany sąsiad” przynosi nam wiele informacji, które pomagają w planowaniu działań CSR i podejmowania długofalowych decyzji biznesowych.

W 2012 roku zrealizowaliśmy drugą edycję badania „DB Schenker jako Preferowany Sąsiad”. Badaniem objęto lokalne społeczności wokół wszystkich naszych 17 oddziałów na terenie Polski, z wyłączeniem magazynów logistycznych. "DB Schenker jako Preferowany Sąsiad" to nasze konsultacje społeczne z mieszkańcami społeczności lokalnych wokół naszych oddziałów. Zbadaliśmy opinie i oczekiwania sąsiadów wobec naszej firmy, a także zapytaliśmy, jak zdaniem mieszkańców powinny wyglądać sąsiedzkie relacje. Wyniki pokazały, że biznes może brać odpowiedzialność za otoczenie i nie musi bać się podejmowania kwestii drażliwych. W ramach projektu wykonaliśmy 865 wywiadów kwestionariuszowych, jak również przeprowadziliśmy wywiady z decydentami, liderami opinii (łącznie 85 wywiadów).

Uczestnictwo w projekcie badawczym umożliwiło naszym sąsiadom szczere wypowiedzenie się na temat warunków i zasad współpracy, a nam pozwoliło jeszcze lepiej poznać ich oczekiwania i lepiej planować nasze działania na przyszłość.
Porównanie wyników dwóch edycji badania pokazuje, ile pracy wykonaliśmy by rozwijać sąsiedzkie relacje.

 

 

tabelka opinie db schenker

Fakt, iż nasi sąsiedzi dostrzegają starania DB Schenker Logistics w kwestii budowania relacji sąsiedzkich, potwierdza, że nasze działania CSR znajdują zrozumienie w otoczeniu firmy.
Wiemy jak wiele jeszcze przed nami – szczególnie działań komunikacyjnych, tak by nasi sąsiedzi lepiej poznali naszą organizację.

Zdarzają się lokalne zażalenia na nasz temat od mieszkańców, na które na bieżąco reagujemy.

tabelka opinie wplywnaotowczenie

Na podstawie otrzymanych wyników wyciągamy wnioski co w naszej działalności ma największy negatywny wpływ na lokalne społeczności oraz dążymy do tego, by je minimalizować. Każdy z 17 oddziałów otrzymuje indywidualny raport z Badania oraz rekomendacje do dalszych działań.

Dobrym przykładem mogą być działania na rzecz poprawy relacji, infrastruktury i zmniejszenia hałasu w Oddziale Bydgoszcz, a także zmiana lokalizacji Oddziału Kraków (z centrum miasta na obrzeża Krakowa).

Oddział Bydgoszcz - opinie mieszkańców

tabelka opinie bydgoszcz

 

 DB SCHENKER JAKO PREFEROWANY SĄSIAD
glowne-oczekiwania-mieszkancowProjekt „DB Schenker jako Preferowany Sąsiad” jest działaniem cyklicznym – wypracowana metodologia pozwala na powtarzanie badania w przyszłości, monitorowanie zmian oceny wpływu firmy na otoczenie i podejmowanie odpowiednich działań. Badanie odbywa się co dwa lata.

 

W 2011-12 nie przeprowadziliśmy żadnej inwestycji w infrastrukturę sąsiedzką. W latach poprzednich wykonaliśmy na zasadzie pro bono kilka takich inwestycji.

Schenker lokalne-budowanie