spoleczenstwo preferowany-sasiadpreferowany sąsiad

W DB Schenker Logistics kładziemy szczególny nacisk na dobre kontakty z przedstawicielami społeczności lokalnych wokół naszych terminali i magazynów. Mamy świadomość uciążliwości dla mieszkańców, jakie wiążą się z naszą obecnością. Fakt, iż dostrzegają oni nasze starania w kwestii budowania sąsiedzkich relacji, potwierdza, że nasze działania CSR znajdują zrozumienie w otoczeniu firmy. Prowadzimy cykliczne badania opinii mieszkańców „DB Schenker jako Preferowany Sąsiad”.

Czytaj więcej...

spoleczenstwo wolontairat-pracowniczywolontariat pracowniczy - społeczeństwo

Program wolontariatu pracowniczego „Czas Pomagania w DB Schenker” w każdej edycji angażuje ok. 500 pracowników. Na swoim koncie mamy już ponad 12 700 godzin pracy wolontariackiej.

Czytaj więcej...

spoleczenstwo partnerstwo-logpartnerstwo logistyczne 

Pomagamy wielu organizacjom dostarczając im nasze logistyczne know-how. Do naszych głównych partnerów należy Fundacja Nasza Ziemia, Banki Żywności oraz Stowarzyszenie Wiosna.

Czytaj więcej...