KLUTURA-LEAN-PREZESKULTURA LEAN

Wychodzimy z założenia, że wszystko co robimy możemy zrobić lepiej. LEAN zmienia model przywództwa przy równoczesnym uprawomocnieniu (empowerment) pracowników, którzy stają się w większym stopniu odpowiedzialni za swoją pracę, przedsiębiorstwo i otoczenie.

Dodajemy wartości naszym klientom, poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa, dzięki czemu rośnie wartość wykonywanej przez nas pracy. Staramy się w naszej codziennej pracy pamiętać o: 

  • eliminowaniu nadprodukcji;
  • eliminowaniu nadmiernego transportu;
  • eliminowaniu zbędnych zapasów;
  • minimalizacji czasu oczekiwania;
  • ograniczeniu nadmiernego przetwarzania;
  • ograniczeniu braków;
  • ograniczeniu zbędnego ruchu
  • maksymalnym wykorzystaniu potencjału intelektualnego pracowników;
  • nie obwinianiu ludzi (szukanie przyczyn problemów w organizacji procesów, a nie w ludziach).

Podstawą LEAN jest stabilizacja procesów w celu skupienia uwagi na strumieniu wartości, który jest dostarczany naszym klientom. Dla wszystkich pracowników przekłada się to na codzienne i stałe zajmowanie się rozwojem i doskonaleniem, zamiast ciągłego „gaszenia pożarów”.

Korzystamy z różnych narzędzi LEAN, w tym z 5S i A3.

5S – dobra i bezpieczna organizacja miejsca pracy oraz zoptymalizowanie procesu poprzez wdrożenie kultury porządku, eliminowania zbędnych rzeczy, przedmiotów, dokumentów i procedur. 5S to selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina.

A3 – jest podejściem wykorzystywanym w naszej firmie do rozwiązywania problemów poprzez dogłębną ich analizę. A3 daje możliwość usprawnień dzięki dotarciu do prawdziwych źródeł nieefektywności i zastosowania właściwego planu działania.
Budowanie kultury LEAN dało wymierne efekty doskonalące naszą działalność biznesową.

 

EFEKTY DLA KLIENTA

efekty-dla-klienta-wanda-IIDążymy do ciągłej poprawy obsługi naszych klientów. Skupiamy się na realizacji wspólnych celów w całym łańcuchu dostaw współdziałając z klientami. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami w budowaniu kultury LEAN z naszymi klientami.

EFEKTY DLA PRACOWNIKA


Tworzymy zespół zmotywowanych i zaangażowanych pracowników, którzy poprzez eliminację marnotrawstwa realizują perfekcyjną obsługę klienta. Mamy coraz więcej czasu na rozwój, doskonalenie, szkolenia.

EFEKTYWNOŚĆ


kulturalean dynisiukZwiększamy wydajność naszych procesów, dzięki czemu obsługiwane przez nas łańcuchy dostaw są bardziej efektywne, elastyczne i ekologiczne.