przywodztwo lean

kultura lean

Budowanie kultury Lean w DB Schenker Logistics sprzyja rozwojowi zarówno liderów, jak i pracowników. Lean zmienia model przywództwa. Wyzwala też inicjatywę i zaangażowanie pracowników. Stają się oni w większym stopniu odpowiedzialni za swoją pracę, przedsiębiorstwo i otoczenie.
Dodajemy wartości naszym klientom, poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa. Rośnie wartość wykonywanej przez nas pracy.

Czytaj więcej...

przywodztwo compliancecompliance i kodeks etyczny

Kodeks etyczny i Polityka Compliance ułatwiają nam codzienną pracę oraz funkcjonowanie na rynku. Termin compliance obejmuje przestrzeganie przepisów prawa w odniesieniu do transakcji biznesowych.

Czytaj więcej...

przywodztwo ocena-i-szkolenie-liderowocena i szkolenie liderów

Rozwijamy talenty. Poprzez szkolenia i inne projekty podnosimy kompetencje naszych liderów. Posiadamy system oceny, który wyznacza obszary wymagające dalszego rozwoju.

Czytaj więcej...