zintegrowany system zarzadzania joanna mordkowiczZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie jakości. Wysoki standard naszej pracy jest możliwy także dzięki ścisłemu wypełnianiu wszystkich procedur. W 2004 roku wprowadziliśmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem, który oparty jest na systemach i certyfikacjach wymienionych w poniższej tabeli.

Nasze procesy są nieustannie monitorowane, poddawane ocenie i kontroli. Przeprowadzamy audyty wewnętrzne, jak i też poddajemy się audytom w ramach Grupy DB oraz przez instytucje zewnętrzne.

PODEJŚCIE LEAN

W naszej organizacji budujemy kulturę LEAN, która zakłada, że każdy proces można wykonać lepiej.

zintegrowany-system-zarzadzania 2013 05 228