ŚRODOWISKO I ZASOBY

W centrum naszej uwagi są ludzie i troska o środowisko naturalne. Celem naszej działalności jest dostarczanie usług wysokiej jakości, zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim naszym interesariuszom z którymi współpracujemy oraz dbanie o zrównoważony rozwój.

W DB Schenker Logistics posiadamy Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. O spełnianiu wysokich standardów w zarządzaniu środowiskowym świadczy uzyskany i odnawiany od 2004 r. certyfikat zgodności naszego Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001. Jest to dowód, że posiadamy oraz stosujemy właściwe procedury zarządzania środowiskowego i prowadzimy działalność zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Model systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO zawiera 5 podstawowych elementów: 

  • polityka środowiskowa,
  • planowanie,
  • wdrażanie i funkcjonowanie,
  • sprawdzanie i działania korygujące,
  • przegląd dokonywany przez kierownictwo firmy.

Podobnie, jak w innych obszarach naszej działalności, także zarządzanie środowiskowe zakłada, według normy ISO 14001, stałe doskonalenie systemu, w oparciu o cykl Deminga. Pomaga to zredukować koszty niepotrzebnego zużycia energii i surowców, zmniejsza emisję zanieczyszczeń. Stosowanie nowoczesnego zarządzania środowiskowego pozwala nam spełniać nakładane przez prawo obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska.

Od 1 stycznia 2011 roku, na terytorium Unii Europejskiej, weszły w życie nowe przepisy techniczne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych (ADR 2011), do których jako operator logistyczny dostosowaliśmy swoje procesy. Przygotowaliśmy się również do kolejnych zmian w ADR 2013. Ma to realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i środowiska.

Nad monitorowaniem i rozwiązaniem kwestii środowiskowych w naszych lokalizacjach czuwają Specjaliści ds. Ekologii. W całym DB Schenker Logistics w Polsce jest to grupa 29 osób, do których należy koordynacja działań danej jednostki w zakresie ochrony środowiska, doradztwo menedżerom w kwestiach ekologicznych oraz kontrola przestrzegania przepisów środowiskowych przez wszystkich pracowników. Oprócz wymaganego przepisami Doradcy ds. ADR (Doradca DGSA) posiadamy również w naszych lokalizacjach grupę 39 Specjalistów ds. ADR rozwiązujących trudności i problemy pojawiające się w transporcie towarów niebezpiecznych.

Stale monitorujemy i mierzymy zużycie paliwa w naszej flocie pojazdów, zużycie mediów oraz innych surowców, dzięki czemu na bieżąco kontrolujemy wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Dbamy również o to by nasi pracownicy mieli świadomość, że ich codzienna praca ma wpływ na ekologię. W biurach i terminalach wszyscy zobowiązani są do sortowania odpadów.

Celem naszych wysiłków jest stałe poprawianie jakości obsługi klientów, jak i poprawa warunków i środowiska pracy zatrudnionych w DB Schenker Logistics pracowników oraz współpracujących kurierów. Planując inwestycje zarówno w nowe terminale, jak i modernizację już istniejących, analizujemy ich wpływ na środowisko. W maju 2012 powstał terminal w Modlniczce pod Krakowem, który zastąpił dotychczasowy terminal w centrum Krakowa.

Nasza krajowa sieć połączeń jest optymalna z procesowego i ekonomicznego punktu widzenia. Gwarantuje ona dostawy w ciągu 24 godzin na terenie całego kraju, co w znacznym stopniu podnosi efektywność oraz wpływa na mniejsze zużycie surowców. Eliminujemy również puste przebiegi pojazdów i optymalizujemy wypełnienie pojazdów.

Ważnym aspektem współpracy z naszymi interesariuszami jest promocja dbałości o środowisko naturalne. Oferujemy im udział w naszych akcjach  „Zielony Czas Pomagania”. Ekologia jest uwzględniona w naszej Polityce Zakupowej oraz Polityce Compliance.


zuzycie mediow nowe4