BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Podstawowym założeniem sprawnie działającego systemu logistycznego i kryterium podstawowym oceny usług w tym sektorze jest umiejętność dostarczenia towarów na czas, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa całemu łańcuchowi dostaw. Jako firma logistyczna dysponujemy wyczerpującymi informacjami na temat produktów naszych klientów oraz danymi kontaktowymi finalnych odbiorców. Bierzemy tym samym pełną odpowiedzialność za przewożone przez nas towary. Dobra organizacja zarządzania bezpieczeństwem i ochrona aktywów nam powierzonych stanowi o reputacji w oczach klientów, kontrahentów i partnerów biznesowych, a przez to zwiększa wartość firmy na rynku.

Szczególną troską otaczamy bezpieczeństwo informacji, gdyż od tego zależy zaufanie jakim jesteśmy obdarzani. Dbamy o poufność powierzonych nam informacji, dokładając wszelkich starań, by dane będące w naszym posiadaniu były wykorzystane jedynie dla zapewnienia wysokiej jakości obsługi.

Plany Ciągłości Działania 
Celem ich wdrożenia jest jak najszybsza eliminacja negatywnych skutków ewentualnej awarii lub katastrofy oraz przywrócenie normalnego trybu działania i zdolności operacyjnej tak, by kontrahenci nie odczuli negatywnych skutków zaistniałej sytuacji. 

Synchronizacja Przepływu 
Elementem bazowym bezpieczeństwa informacji jest dobra komunikacja, która stanowi podstawę dla właściwej synchronizacji przepływu towarów pomiędzy poszczególnymi partnerami. Operator logistyczny i klient codziennie wymieniają się wieloma danymi, w oparciu o które planowane są działania rynkowe. Mając na uwadze dobro kontrahentów, dbamy o jakość informacji, ich właściwy przepływ, czyli o to, aby były one sprawdzone, wiarygodne oraz łatwo dostępne. 

Bezpieczeństwo danych IT
Z przepływem i przetwarzaniem informacji dotyczących klienta wiąże się kwestia dbałości o bezpieczeństwo danych IT. W DB Schenker Logistics zachowujemy pełną ich poufność, co wymaga właściwego zabezpieczenia naszych systemów informacyjnych na wypadek próby kradzieży danych. W dobie globalizacji i licznych cyber-przestępstw, zapobieganie naruszenia poufności informacji, stanowi podstawę bezpieczeństwa procesów logistycznych.

ISO 27001

Zdając sobie sprawę jak poważną kwestią jest bezpieczeństwo informacji, jako pierwsza firma w branży, uzyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (International Organization for Standardization - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna – międzynarodowe, pozarządowe zrzeszenie krajowych organizacji normalizacyjnych).

Certyfikat ISO ustanawia normy we wszystkich dziedzinach naszej codziennej pracy. Główne aspekty systemu to dbałość o dostęp do informacji jedynie dla osób uprawnionych, integralność – rozumiana jako spójność informacji i systemów, które je przetwarzają – oraz ochrona poufności danych.