DB SCHENKER NA ŚWIECIE

Jesteśmy częścią koncernu Deutsche Bahn AG. Wchodzimy w skład międzynarodowej grupy DB Schenker – wiodącego dostawcy zintegrowanych usług logistycznych, o rocznej sprzedaży przekraczającej 20 miliardów euro. Grupa DB Schenker zatrudnia ponad 90 tysięcy osób w 130 krajach.

DB Schenker podzielony jest na dwie dywizje – Logistics i Rail. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, oprócz DB Schenker Logistics – pod marką DB Schenker – działa jeszcze firma DB Schenker Rail Polska S.A. zajmująca się towarowym transportem kolejowym. Do Grupy DB w Polsce należą także Arriva Polska, DB International.

Więcej informacji na www.dbschenker.com 

Dzięki globalnej sieci DB Schenker Logistics – połączeniom lądowym (drogowym i kolejowym), lotniczym i oceanicznym oraz logistyce magazynowej przesyłki naszych klientów trafiają na europejskie i światowe rynki. Umożliwiamy płynny przepływ towarów i związanych z nimi informacji w globalnych łańcuchach dostaw.

Naszymi klientami są duże i średnie firmy produkcyjne i handlowe, zarówno polskie jak i międzynarodowe. Posiadają one wielu odbiorców i dostawców w kraju i na świecie, a tym samym zainteresowane są kompleksowymi rozwiązaniami logistycznymi. Pracujemy dla różnych branż, takich jak: elektroniczna, maszynowa, automotive, chemiczna, budowlana, handel (FMCG).

SCHENKER SP. Z O.O.

W Polsce DB Schenker Logistics (nazwa prawna Schenker Sp. z o.o.) zatrudnia ponad 1 700 pracowników. Na stałe współpracuje z prawie 3 000 kurierami zatrudnionymi w firmach transportowych, które są najważniejszymi dostawcami. Centrala firmy – Biuro Zarządu – mieści się w Warszawie, przy ulicy J.K. Ordona 2a.

W Polsce jesteśmy siecią zintegrowanych informatycznie 17 oddziałów - terminali cross-dockingowych. Ponadto na rzecz klientów w latach 2011-2012 pracowało 8 biur: frachtu lotniczego, oceanicznego, kolejowego i produkcji międzynarodowej, 11 magazynów logistycznych oraz 14 agencji celnych.

INNE INFORMACJE O SPÓŁCE:

Schenker Sp. z o.o. posiada spółkę zależną Scanspol Sp. z o.o., której jest stuprocentowym właścicielem; od 8 października 2012 r. Schenker jest też właścicielem spółki DB Polska Acquisition sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu. W spółce tej ma 100% udziałów. Na dzień 31 grudnia 2012 r. kapitał zakładowy Schenker Sp. z o.o. wynosił 462 744 430 zł.

 

space

b-nasze-wartościnasze wartości 

Kultura organizacyjna jest elementem sukcesu naszej firmy. Przyjęte w DB Schenker Logistics wartości sprawiają, że jesteśmy partnerem godnym zaufania dla wszystkich interesariuszy.

 

Czytaj więcej...
najwazniejsze-segmenty wykres 2013 06 05

cytat szymonbielas 2013 05 29

b-struktura-nadzorczastruktura nadzorcza

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem posiadamy Radę Nadzorczą, która czuwa nad całościowym funkcjonowaniem naszej organizacji.

 

Czytaj więcej...